Stap1.  Zorg voor commitment binnen uw organisatie en communiceer met uw leveranciers

Het inkopen van duurzaam geproduceerd hout en papier vraagt om commitment van de gehele organisatie. Het is belangrijk dat de ambities intern zijn vastgelegd en er actief intern over wordt gecommuniceerd. Breng ook de leveranciers, bouw- en infrabedrijven waar uw organisatie mee samenwerkt tijdig op de hoogte van de criteria waaraan zij moeten voldoen. Communiceer als opdrachtgever tijdens het gehele aanbestedingsproces met de verschillende partijen over het gebruik van duurzaam geproduceerd hout en papier. Op deze manier is iedereen op de hoogte en het voorkomt onduidelijkheden.

Tip 

Bespreek intern wie welke verantwoordelijkheid heeft voor duurzaam inkopen. Inkopers bepalen bij de meeste overheden op welke manier het inkoopbeleid uitgevoerd wordt. De overheid heeft een algemeen beleid voor duurzaam inkopen dat geldt voor alle overheden, maar de interpretatie en implementatie verschilt tussen de verschillende organisaties. Bestekschrijvers zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de bestekteksten en dus het opnemen van eisen voor het gebruik van aantoonbaar duurzaam hout. Directievoerders en projectleiders zijn verantwoordelijk voor de controle van de (gecertificeerde) leveranciers, van het gebruikte of geleverde hout in de praktijk en via de administratie na afloop. 

Tip

Wijs ook de drukkerijen, leveranciers en aannemers op hun verantwoordelijkheid om zich aan de gemaakte afspraken voor het gebruik van duurzaam geproduceerd hout, te houden. Dat geldt dus ook voor eventuele onderaannemers die zij weer inschakelen.