Duurzaam bosbeheer

Door duurzaam geproduceerd hout in te kopen zorgen we ervoor dat onze bossen voor huidige en toekomstige generaties beschikbaar blijven. Bij duurzaam geproduceerd hout is er een garantie dat het bos waaruit het hout afkomstig is duurzaam wordt beheerd en dat daarbij rekening is gehouden met sociale, ecologische én economische aspecten.

Duurzaam bosbeheer is van groot belang voor: